Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije
ASISTENTza upravljanje projektima/asistentica za upravljanje projektima

Uvjeti za upis u program: Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (kvalifikacije stečene završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju četiri ili više godina)

Trajanje programa: Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima/asistentica za upravljanje projektima provodi se redovitom nastavnom u trajanju od 350 sati, putem online prijenosa u stvarnom vremenu koristeći aplikacije za virtualno učenje (vođeni proces učenja i poučavanja), a učenje temeljeno na radu isključivo uživo, u specijaliziranim učionicama i/ili kod poslodavaca s kojim Ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 102 sata, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 118 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 130 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Kod polaznika se potiče razvijanje samostalnosti i odgovornosti u izvršenju radnih zadaća kao i razvijanje suradničkih odnosa s ostalim sudionicima u zajedničkom radu te stvaranje budućih kvalitetnih poslovnih odnosa.

Kompetencije koje se programom stječu:

  1. sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
  2. planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
  3. odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
  4. osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
  5. sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
  6. upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
  7. sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
  8. identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
  9. sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)
  10. provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera.

 

Moduli i skupovi ishoda učenja:

Preskoči na sadržaj