Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacijeDruštveno odgovorno poslovanje

Uvjeti za upis u program: Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (kvalifikacije stečene završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju četiri ili više godina)

Trajanje programa: Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije društveno odgovorno poslovanje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 125 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 62 sata, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 38 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima, u trajanju od 25 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Kompetencije koje se programom stječu:

  1. predlagati poboljšanja u organizaciji poslovanja malih i srednjih poduzeća u kontekstu svoga djelokruga rada
  2. primjenjivati zakonsku regulativu za poticanje poduzetništva
  3. predlagati mogućnosti unapređenja poslovnih procesa i razvoja malih i srednjih poduzeća u svom djelokrugu rada
  4. primjenjivati standarde i norme za upravljanja kvalitetom u funkciji povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
  5. kontrolirati i provoditi mjere zaštite na radu u poslovanju malih i srednjih poduzeća sukladno propisima
  6. primjenjivati načela poslovne etike u komunikaciji s poduzetničkim potpornim institucijama, državnim tijelima i svim ostalim poslovnim suradnicima
  7. doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem uredskog materijala
  8. zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima
  9. primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju.

 

Moduli i skupovi ishoda učenja:

Preskoči na sadržaj