IZVOĐENJE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE ILI PREKVALIFIKACIJEEKONOMIST

1. UVJETI UPISA

 Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:                                                                                                                        

  • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
  • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Ekonomista.

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

  • najmanje 17 godina starosti,
  • završena srednja škola
  • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Ekonomista.

 

2. TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Ekonomist izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 2 679sati konzultativno-instruktivnom nastavom uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu. Način izvođenja ovisi o broju polaznika.

Broj sati svakog pojedinog teorijskog predmeta iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Vježbe se izvode u punom fondu sati propisanim nastavnim planom strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekonomist za redovito obrazovanje.

Vježbe se izvode, prema nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekonomist u redovitom obrazovanju, u specijaliziranoj učionici ustanove/škole s instaliranom potrebnom programskom potporom. Praćenje i ocjenjivanje polaznika provode nastavnici u ustanovi. Polaznici vode dnevnik rada.

 

3. TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

3.1. KONZULTATIVNO –INSTRUKTIVNA NASTAVA

Preskoči na sadržaj