Izvođenje nastave

Nastava se održava u prostorijama škole, organizirana je u malim grupama, te u potpunosti prilagođena aktivnostima učenika, kao i radnom vremenu roditelja.

Škola ima kvalitetnu, suvremenu opremu (pametna ploča, prijenosna računala s licenciranim programima, projektori…).

Uz predan i profesionalan rad našeg nastavnog osoblja, školske i izvanškolske aktivnosti u našoj su školi svakom učeniku najbolji prijatelji.

Način izvođenja nastave

Način izvođenja obrazovnih programa je mješovita nastava koja se izvodi na osnovi izvedbenog nastavnog plana i programa (skupne i individualne konzultacije učenika, plan ispitnih rokova, propisani nastavni materijali).

Raspored sati se prilagođava maksimalno profesionalnim obvezama naših učenika te je tako formiran na način da se nastava odvija u učionici od ponedjeljka do petka prema pripadajućem rasporedu sati za svaki razred u međusmjeni od 13 do 17 sati (prikaz maksimalnog broja dnevnih obveza u školi, no on se izrađuje na početku školske godine za svaki razred jer se učenici raspoređuju u razrede za sličnim profesionalnim razvojnim smjerom te se tada i vremenski raspored prilagođava učenicima).

U slučaju da učenicima ne odgovara međusmjena, individualno je dogovara sa školom (ako postoji dovoljan broj učenika, jutarnja ili poslije podnevna smjena).

Vježbe za stjecanje kvalifikacije Ekonomist:

Vježbe se izvode, prema nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekonomist u redovitom obrazovanju, u specijaliziranoj učionici ustanove/škole s instaliranom potrebnom programskom potporom. Praćenje i ocjenjivanje polaznika provode nastavnici u ustanovi. Polaznici vode dnevnik rada.

7. rujna 2020. godine – početak školske godine.

  • Jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga 2020. godine i traje do 3. studenoga 2020. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2020. godine.
  • Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. prosinca 2020. godine i traje do 8. siječnja 2021. godine, s tim da nastava počinje 11. siječnja 2021. godine.
  • Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. veljače 2021. godine i završava 26. veljače 2021. godine, s tim da nastava počinje 1. ožujka 2021. godine.
  • Proljetni odmor za učenike počinje 2. travnja 2021. godine i završava 9. travnja 2021. godine, s tim da nastava počinje 12. travnja 2021. godine.

25. svibnja 2021. godine kraj nastavne godine za učenike završnih razreda srednje škole (maturante).

18. lipnja 2021. godine kraj nastavne godine za sve ostale učenike.

Kao dodana vrijednost u postizanju potrebnih ishoda učenja naša škola je organizirana i online, čime svojim učenicima olakšavamo učenje za vrijeme priprema, natjecanja ili drugog profesionalnog razloga izostanka.

Posjedujemo vlastitu online platformu koju konstantno nadograđujemo kako bi naši učenici imali mogućnost svaki eventualni fizički izostanak u školi, pratiti i online putem, primjerice i s priprema u Austriji na način da je svakom učeniku osiguran prijenos u realnom vremenu, dok nastavnik predaje nastavu u učionici ostalim učenicima. Na taj način smo osigurali svojim učenicima da ne izostaju s gradivom te im je omogućeno i pisanje zadaća na vrijeme te drugih radnih obaveza.

U slučaju da je učenik spriječen nazočiti nastavi i na ovaj način, osiguravamo mu pristup snimci predavanja koju je učenik dužan pregledati u toku od 48 sati kako ne bi imao puno izostanaka iz škole.

Svjesni smo da odgojno – obrazovne ustanove trebaju poticati i motivirati učenike da se razvijaju, da se bave športom ili glazbom, potiču na kritičko mišljenje, sudjeluju u debatnim klubovima, da se izražavaju kroz kreativni rad.  Zašto bi učenik morao birati između vrhunske športske karijere, profesionalnog razvoja ili glazbe i vrhunskog obrazovanja?  Škola treba biti partner u obrazovanju!

Naš cilj je prilagoditi nastavu učeniku, uz pomoć vrhunskih nastavnika koji će poticati i motivirati učenike na učenje, poticati kritičko razmišljanje i kreativni rad i pri tome ne umanjujući njihovu želju za profesionalnim razvojem u sportu, kulturi, poduzetništvu ili glazbi…

Škola smo s kredibilitetom, zagovaramo timski rad, ali svakome pristupamo individualno. Slušamo naše učenike te ih nastojimo motivirati da do znanja dolaze istraživačkim radom, da povezuju stečena znanja i vještine, ali pritom da ne zaborave svoje treninge i druge obaveze koje im znače u njihovom profesionalnom razvoju. Također nam je važno da u afirmativnoj dobi potičemo razvoj mladih osoba koristeći suvremenu tehnologiju u učenju.

Kvalitetan pristup radu u školi koji je temeljen na motiviranju učenika i poticanja učenika da sam dolazi do ishoda učenja, državnu maturu čini samo još jednim ispitom.

Zašto je to tako? Jer smo u našoj školi osigurali i online pripreme za ispite državne mature koje su našim učenicima dostupne besplatno, a naši nastavnici u svakoj godini učenja upravo ističu potrebno pri polaganju ispita državne mature čime je osigurana pravovremena priprema za polaganje ispita svim našim učenicima.

Radimo po Nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja, uz smanjenu satnicu. Naš cilj je pratiti Nastavni plan i program, ali uz dodanu vrijednost kao što je mogućnost on line nastave, digitalnih udžbenika. Svi naši programi su verificirani, a naši ishodi u učenju  su usmjereni postizanju što boljih rezultata na Državnoj maturi kako bi naši učenici mogli dalje nastaviti svoje obrazovanje.

Uvođenjem informacijsko – komunikacijskih tehnologija u nastavu potiče se na kreativnost i istraživanje. IKT je instrument koji potiče učenike u grupnom i individualnom radu, omogućujući kreativan pristup gradivu i zadatcima.

Preskoči na sadržaj