O nama

Sportsko učilište PESG ustanova je koja provodi programe stjecanja srednje stručne ili školske spreme usmjerene sportašima, a nastala je kao ideja o ustanovi koja zagovara način obrazovanja prilagođen svakom polazniku sportašu, bilo u individualnom ili timskom sportu i primjer je kako sportaši ne moraju zanemariti svoje obrazovanje zbog sporta i obrnuto te kako one mogu biti u sinergiji!

Sanda Gale univ.spec.stud.eur., ravnateljica je i suvlasnik Sportskog učilišta PESG. Diplomski sveučilišni studij i pedagošku izobrazbu završila je na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku tijekom kojeg je posebno nagrađena za najbolji poslovni plan na Međunarodnoj izložbi inovacija i natjecanja u pisanju poslovnih planova Budi uzor – INOVA (zlatna medalja i Grand Prix). 

Na Sveučilištu u Zagrebu (Centar za poslijediplomske studije) završila je interdisciplinarni poslijediplomski studij Priprema i provedba EU projekata.

Uz formalno obrazovanje, pohađala je i niz drugih stručnih edukacija usko vezanih uz područje interesa: Project management, Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje odraslih polaznika, Korištenje informacijskih tehnologija za unapređenje rada ustanova za obrazovanje odraslih, andragoško usavršavanje Curriculum globALE Assistant Trainer, EPALE NSS. Sudjelovala je na mnogim konferencijama koje su tematski vezane za obrazovanje. 

Aktivno sudjeluje u aktivnostima uređivanja uvjeta poslovanja ustanova, odnosa s tijelima državnih institucija, pozitivnim promjenama i drugim aktivnostima u sektoru obrazovanja. Sudjeluje i u pripremi i provedbi EU projekata i radi kao stručni predavač na edukacijskim programima o EU projektima.

Članica je LPZ-a Grada Zagreba, dopredsjednica Hrvatske udruge poslodavaca u obrazovanju, a 19. travnja 2021. godine imenovana je kao jedna od šest predstavnika Republike Hrvatske u Savjetodavni odbor za strukovno obrazovanje i osposobljavanje – Advisory Committee on Vocational Training (ACVT) u Bruxellesu.

Tijekom 12 godina rada i razvoja u obrazovnoj ustanovi i uvidom u poteškoće i probleme u profesionalnom razvoju polaznika sportaša u redovnom sustavu, ustanovu razvija po moderniziranom modelu koji je u potpunosti prilagođen polaznicima sportašima, te potiče njihov osobni i profesionalni razvoj.

Zašto upisati baš naše Učilište?

Stjecanje srednje školske ili stručne spreme jedna je od najvažnijih životnih odluka koje polaznik mora donijeti u relativno mladoj dobi. Ova odluka je još i teža kad je polaznik usmjeren profesionalnom razvoju u sportu.

Često se upravo polazniku nameće teret izbora između obrazovanja i primjerice, treninga, a s druge strane, ništa manji pritisak nije ni na roditeljima, posebice jer je na njima odgovornost za dijete, kao i pitanja: „Što ako moje dijete odustane od karijere sportaša ili se dogodi neka nepredviđena okolnost te moje dijete mora odustati od sportske karijere?”

PESG je prepoznao važnost razvoja pojedinca u sportu no isto tako i važnost poticanja obrazovanja sportaša u ovoj životnoj fazi te tako omogućava polaznicima fokus na stjecanje izvrsnih sportskih rezultata  i razvijanje vještina koje su im potrebne u budućnosti!

Način izvođenja nastave

U sportskom učilištu PESG nastava je prilagođena polaznicima sportašima i njihovim sportskih obavezama te je stoga i raspored sati formiran na način da se nastava odvija u učionici od ponedjeljka do petka prema pripadajućem rasporedu za svaki razred u vremenu od 14 do 18 sati (prikaz maksimalnog broja dnevnih obveza u PESG-u, no konačni će raspored učenik  dobiti  na početku nastavne godine jer se polaznici raspoređuju u razrede odjele sa sličnim profesionalnim razvojnim smjerom na temelju čega se i prilagođava raspored sati, odnosno vremenski raspored).

Uz klasično izvođenje nastave u učionici, polaznici  imaju mogućnost pohađanja nastave i putem mješovitog oblika (mješovita nastava). Pri tome, naši  nastavnici provode nastavu u realnom vremenu, dok polaznik nastavu prati online.

Dodatno, svim našim polaznicima sportašima koji su na pripremama ili drugim sportskim događanjima, osigurana je i snimka predavanja kako bi što manje izostajali s gradivom.

Nastava se u PESG-u izvodi na temelju izvedbenog nastavnog plana i programa (skupne i individualne konzultacije polaznika, plan ispitnih rokova, propisani nastavni materijali).

F.A.Q.

Kako potrebe za dostupnim internetom proizlaze iz današnjeg modernog doba i globalizacije te je njegova uloga sve rasprostranjenija i u obrazovanju, svojim smo polaznicima omogućili stjecanje znanja i vještina kroz mješoviti, odnosno hibridni oblik provođenja nastave (mixed mode ili blended learning).

E-učenje obuhvaća različite aspekte korištenja ICT-a u obrazovanju, a hibridni oblik nastave karakterizira klasično provođenje nastave (licem u lice) koje se odvija u učionici u kombinaciji s on-line nastavom.

Pri tome se ne radi o snimljenim predavanjima čije snimke polaznik može pregledati, već se radi o mogućnosti praćenja nastave u realnom vremenu, a prednost hibridnog provođenja on-line nastave je i ta što polaznik može u realnom vremenu komunicirati s predavačem bez obzira na to što ne sjedi u učionici.

Kao dodana vrijednost u postizanju potrebnih ishoda učenja naše učilište je organizirano i online, čime svojim polaznicima olakšavamo učenje za vrijeme priprema, natjecanja ili drugog, profesionalnog razloga izostanka.

Posjedujemo vlastitu online platformu za e-obrazovanje koju konstantno nadograđujemo, kako bi naši polaznici imali mogućnost svaki eventualni fizički izostanak u učilištu pratiti i online putem, na način da je svakom polazniku omogućen prijenos u realnom vremenu, dok nastavnik predaje nastavu u učionici ostalim polaznicima. Na taj način smo osigurali svojim polaznicima da ne zaostaju s gradivom.

U slučaju da je polaznik spriječen nazočiti nastavi i na ovaj način, omogućavamo mu pristup snimci predavanja koju je polaznik dužan pregledati u roku od 48 sati kako ne bi imao puno izostanaka iz učilišta. 

Naš polazna misao je da smo Vaš partner u obrazovanju. Individualnim pristupom, umanjenom satnicom te održavanjem online nastave kada polaznik ne može fizički sudjelovati na nastavi, omogućit ćemo svakom polazniku da niti u jednom trenutku ne bude u zaostatku s gradivom niti da zapostavlja treninge ili druge obveze. Profesionalno smo učilište koje motivira polaznike, a kroz motiviranje da ostvaruju svoje potrebe dolazimo do uspjeha.

Naši profesori imaju višegodišnje iskustvo i svojim predanim radom nastoje kod polaznika stvoriti ravnotežu u kojoj učenje i sport, glazba ili drugi oblik aktivnosti usmjeren profesionalnom razvoju, nisu odvojeni jedni od drugih.

Naše profesionalno nastavno osoblje u svom radu nudi polaznicima sadržaje koji će ih prilikom učenja poticati na istraživački rad i kreativnost.

Profesori se redovito usavršavaju te prate sve aktualne odgojno – obrazovne metode.

Nastava je prilagođena potrebama i aktivnostima polaznika te radnom vremenu roditelja. Kroz takvu organizaciju želimo našim profesorima pružiti prostor za maksimalno posvećivanje svakom polazniku, jačati prijateljsko i obiteljsko ozračje.

Održavaju se svakodnevne individualne i/ili grupne konzultacije te pripreme za državnu maturu koje kreću od prvog razreda. Naš motiv je da se uspjeh gradi kontinuiranim radom. Konzultativna nastava je saveznik polaznika u shvaćanju, razumijevanju i savladavanju nastavnog gradiva, dok kroz slobodne aktivnosti želimo potaknuti kreativnost koja je glavni pokretač u afirmiranju stavova, interesa i sposobnosti.

Vrijeme posvećeno izvannastavnim aktivnostima koje se kreiraju prema afinitetima i posebnostima polaznika. Također potiče se na projektnu nastavu i timski rad.

Kako smo privatno učilište, jedini je elitizam koji želimo poticati elitizam u najkvalitetnijem odgoju i obrazovanju, a ocjene naših polaznika su onda nagrada i rezultat truda profesora i polaznika.

Polaznici, koji su spriječeni zbog svog profesionalnog razvoja prisustvovati nastavi u učionici svaki dan, nastavu mogu pohađati prema pripadajućem rasporedu za svaki razred na način da je nastava organizirana u učionici tri dana u tjednu, dok ostale dane u tjednu imaju skupne i/ili individualne konzultacije s profesorima online putem.

Kvalitetno slobodno vrijeme je prioritet jer se tada opuštamo, odmaramo, ali i imamo priliku biti kreativni. S obzirom da su naši polaznici sportaši, glazbenici, razni kreativci i profesionalno usmjereni polaznici, dozvolili smo im da kreiraju slobodne aktivnosti. Na taj način polaznike uključujemo u planiranje nastave, potičemo ih da osmisle svoje slobodno vrijeme, da ono bude ispunjeno kreativnim radom koji će ih odmoriti od ustaljenih njihovih aktivnosti. Naglasak u provedbi slobodnih aktivnosti je u kreativnom stvaranju kako bi se razbila monotonija, a pri tome se motiviralo polaznike. U organiziranju izleta i studijskih putovanja sudjeluju polaznici, na način da povežu izlete s trenutnim nastavnim cjelinama.

Naša završna svjedodžba jednako je vrijedna i priznata kao svjedodžba bilo koje druge državne ili privatne srednje škole koja radi prema nastavnom planu i programu odobrenom od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Nakon završenog četvrtog razreda polaznik koji je u našem učilištu upisan u gimnazijski program, srednje obrazovanje završava polaganjem državne mature.

Polaznici koji su u našem učilištu završili strukovno obrazovanje (ekonomski smjer), srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi obrazovanja. Također, prema nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist, polaznici pohađaju vježbe u specijaliziranoj učionici učilišta s instaliranom programskom potporom.
Ako polaznik koji završava strukovno obrazovanje želi nastaviti svoje obrazovanje, pristupa polaganju državne mature.

Roditeljski sastanci i informacije organizirani su kao i u svakoj drugoj srednjoj školi. Kao što se prilagođavamo polaznicima tako se naše profesionalno nastavno osoblje prilagođava i roditeljima. 

Roditeljima koji fizički ne mogu doći na sastanak omogućujemo da isti prate online (putem video konferencija). Također, roditeljima se svaki mjesec dostavlja izvještaj o ocjenama, vladanju i napretku polaznika, i to na e-mail i/ili poštom.

Informacije za roditelje se odvijaju prema rasporedu informacija (raspored informacija razrednik osigurava roditeljima najkasnije do prvog roditeljskog sastanka).

Polaznik upisom u naše učilište dobiva sve potrebne materijale koje svaki nastavnik izrađuje pojedinačno za predmet na temelju propisane literature koje su odobrene za tu obrazovnu godinu od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U slučaju digitalnih obrazovnih materijala, polazniku su osigurani i dostupni na primjeren način (dobiva ih prema uputama predmetnog nastavnika).

Maturantima se osiguravaju pripreme za državnu maturu, koja kreće već u prvom polugodištu četvrtog razreda. Svaki polaznik bira razinu polaganja mature sukladno svojim preferencijama za upis na fakultet, te se tako formiraju grupe.

Svim našim polaznicima četvrtih razreda omogućeno je besplatno karijerno savjetovanje.

Na organiziranom događanju „Dani karijera“ imat će mogućnost posavjetovati se o prednostima i nedostacima pojedinog profesionalnog školovanja i nastavka školovanja, i to s našim partnerima iz Grupe Selectio – stručnjacima specijaliziranima za karijerno savjetovanje.

Ovim se savjetovanjima želi omogućiti svim našim polazinicima da se uz osobno usmjerene savjete i minimalnu razinu stresa upišu na željeni fakultet, a da pri tome stručnjaci procjene je li to najbolja odluka za njih.

Polaznici imaju mogućnost dogovoriti i individualno karijerno savjetovanje.

I negativna ocjena je ocjena. Profesionalnim pristupom i motivacijom naše polaznike potičemo da usvoje i gradivo koje ih baš ne zanima. Ključno je od polaznika tražiti i poticati ga da misli, razvija svoje mišljenje te da iz negativne ocjene izvuče pouku za sebe. Trudom, zalaganjem i motiviranjem dolazi se do vještina i znanja koje dovode do uspjeha. Individualnim pristupom, radom u manjim grupama postiže se da polaznik razumije ono što mu se predaje. Nismo tu da samo ispunimo nastavni plan i program nego da ga polaznici savladaju, razumiju i kasnije primjenjuju. Cjeloživotno učenje je naša misao vodilja.

Upisi se vrše prema nastavnom planu i programu odobrenom od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Temeljni preduvjet za upis u 1. razred je uspješno završena osnovna škola, a za upis u 2., 3., ili 4. razred uspješno završen prethodni razred.

Upisi su u tijeku! Za upis u sljedeću godinu potrebno je javiti se u učilište s dokumentima i tako osigurati svoje mjesto u razredu. Potrebni dokumenti su: originali domovnice i rodnog lista te originali svjedodžbi 7. i 8. razreda kod upisa u 1. razred, odnosno prethodnih razreda srednje škole kod upisa u 2., 3. ili 4. razred.

Cijena po obrazovnoj godini od 1. prosinca 2022. iznosi:

3.000,00 EUR (22.630,50 HRK) za gimnazijski program (za jednokratno plaćanje pri upisu)*

2.650,00 EUR (19.966,43 HRK) za ekonomski program (za jednokratno plaćanje pri upisu)*

Iznos je moguće plaćati i mjesečno/obročno do maksimalno 12 rata.

 

* u cijenu nisu uključeni eventualni razlikovni predmeti, čija je cijena 106,17 EUR (800 HRK) po predmetu

Prelazak u više razrede opće gimnazije s pojačanim športskim programom i više razrede ekonomskog smjera – prijave u tijeku!
Za sve polaznike koji su prepoznali PESG kao ustanovu u kojoj se žele razvijati i napredovati, pri tome ne zapostavljajući svoje profesionalne obaveze, osigurali smo i prelaske iz drugih škola.

Svjesni kako mijenjanje škole može biti vrlo stresno za svakog polaznika, no i za roditelje, osigurali smo individualne konzultacije kako bi cijeli postupak bio što jednostavniji, no i kako bi se upoznali s razlozima odabira PESG-a, a isto tako kako bi Vas mogli upoznati s onim što mi nudimo.

Potrebna dokumentacija:

  • svjedodžbe osnovne škole,
  • svjedodžbe do sada završenih razreda srednje škole,
  • domovnica i rodni list.
Preskoči na sadržaj