SPORT4OSI – Edukacijom kroz sport do aktivnih OSI za turizam (UP.02.2.2.17.0013)

Naziv projekta

SPORT4OSI - Edukacijom kroz sport do aktivnih OSI za turizam (UP.02.2.2.17.0013)

Nositelj

Sportsko učilište PESG

Partneri

  • Udruga za promicanje inkluzije
  • RUDAN društvo sa ograničenom odgovornošću za obrtničko-uslužnu i proizvodnu djelatnost

Ukupna vrijednost projekta

2.295.445,68 kn / Sufinacirano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 344.316,85 (15%) i iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.951.128,83 kn (85%)

Trajanje

Projekt se provodi tijekom 20 mjeseci: 11.3.2022. do 11.11.2023. godine

Program

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Cilj projekta

  • razvoj i stjecanje stručnih znanja i praktičnog iskustava osoba s invaliditetom potrebnih za rad u području sportske animacije za osobe s invaliditetom i inkluzivnog turizma, 
  • poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških vještina predavača i mentora iz turističko-ugostiteljskog sektora za kvalitetnije i inkluzivno obrazovanje osoba s invaliditetom,
  • promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom kao zaposlenike ili korisnike ugostiteljskih i turističkih usluga

Ciljne skupine

  • Osobe s invaliditetom,
  • poslodavci u sektoru turizma i ugostiteljstva

Rezultati projekta

- razvijena 2 standarda zanimanja,

- razvijena 2 standarda kvalifikacija,

 - razvijena 2 formalna obrazovna programa,

- provedena 2 osposobljavanja u formalnim obrazovnim programima iz područja sportske animacije za osobe s invaliditetom i inkluzivnog turizma

- razvijen i proveden program usavršavanja predavača, voditelja i mentora u području turizma i ugostiteljstva s fokusom na andragoške vještine,

- organizirana i pružena stručna podrška osobama,

-pruženo profesionalno usmjeravanje za osobe s invaliditetom kroz organizaciju grupnih i individualnih oblika podrške,

- organizirani i provedeni sajmovi poslova,

- provedene radionice podizanja svijesti o pristupačnosti sektora turizma i ugostiteljstva osobama s invaliditetom

Preskoči na sadržaj