Športska gimnazija

U Športskoj gimnaziji spajamo suvremene nastavne metode poučavanja koje za cilj imaju kod svakog učenika razviti osobine koje budući intelektualac treba imati. Vjerujemo u istinske moralne vrijednosti, posebno u odgojno – obrazovnom procesu.

Radimo po Nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja, uz smanjenu satnicu. Naš cilj je pratiti Nastavni plan i program, ali uz dodanu vrijednost kao što je mogućnost online nastave i korištenja digitalnih udžbenika.

Svi naši programi su verificirani, a naši ishodi u učenju usmjereni su postizanju što boljih rezultata na državnoj maturi, kako bi naši učenici mogli dalje nastaviti svoje obrazovanje.

Naši ciljevi su:

 • prihvaćanje izazova koje budućnost nosi uz podršku iskusnih i stručnih profesora
 • kreativni i inovativni pristup nastavi
 • poticanje kritičkog mišljenja i izražavanja
 • primjena interaktivnih metoda poučavanja i učenja
 • primjena suvremeno informacijsko – komunikacijske tehnologije u nastavi
 • poučavanje o tehnikama učenja
 • pomoć pri savladavanju gradiva uz stalni mentorski nadzor
 • projektna nastava
 • organiziranje predavanja od strane vodećih hrvatskih stručnjaka iz raznih društvenih i znanstvenih djelatnosti
 • kulturno obogatiti mladog čovjeka
 • pripremiti ga za uključivanje u suvremeno društvo s pozitivnim stajalištima i logičkim prosudbama.

Nastavni plan i program odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja, a temelji se na osam europskih ključnih kompetencija koje svaki pojedinac treba posjedovati:

 • komuniciranje na materinskom jeziku: sposobnost izražavanja i tumačenja koncepata, misli, osjećaja, činjenica i mišljenja usmenim i pismenim putem;
 • komuniciranje na stranom jeziku: kao što je prethodno i navedeno, ali uključuje i vještine posredovanja (tj. sažimanje, parafraziranje, tumačenje ili prevođenje) i međukulturnog razumijevanja;
 • matematička, znanstvena i tehnološka kompetencija: dobra ovladanost matematičkom pismenošću, razumijevanje prirodnog svijeta i sposobnost primjene znanja i tehnologije pretpostavljenim ljudskim potrebama (poput medicine, prijevoza ili komunikacije);
 • digitalna kompetencija: sigurna i kritična uporaba informacija i komunikacijskih tehnologija za rad, rekreaciju i komunikaciju;
 • učenje kako učiti: sposobnost učinkovitog upravljanja vlastitim učenjem, samostalno ili u skupini;
 • socijalne i građanske kompetencije: sposobnost učinkovitog i konstruktivnog sudjelovanja u vlastitom društvenom i radnom životu te uključivanje u aktivno i demokratsko sudjelovanje, posebice u sve raznolikijim društvima;
 • osjećaj za inicijativu i poduzetništvo: sposobnost pretvaranja ideja u aktivnosti kroz kreativnost, inovacije i poduzimanje rizika, kao i sposobnost planiranja i upravljanja projektima;
 • kulturna osviještenost, kreativno izražavanje, sklonost razvoju novih ideja, iskustava i osjećaja u glazbi, književnosti te novim, modernim medijima vizualne i izvedbene umjetnosti.

Nastavni plan i program

OPĆA GIMNAZIJA - INSTRUKTIVNA NASTAVA
Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Katalog odobrenih udžbenika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 14.05.2020. godine Kataloge odobrenih udžbenika za gimnazije i srednje strukovne škole za šk. god. 2020./2021. godinu.
Katalog odobrenih udžbenika za šk.god.2020./2021.

Cjenik škole

Cijena školarine za godinu obrazovanja iznosi: 13.750,00 kn, a u cijenu uključeni svi troškovi upisa, nastavni materijali, online tehnička podrška, a za maturante i pripreme za ispite državne mature te karijerno savjetovanje.

Plaćanje u obrocima: mogućnost do 12 rata bez kamata, ili prema
dogovoru. 

Za avansnu uplatu odobravamo dodatnih 10% popusta.

Pripreme za ispite državne mature

Kvalitetan pristup radu u školi koji je temeljen na motiviranju učenika i poticanja učenika da sam dolazi do ishoda učenja, državnu maturu čini samo još jednim ispitom.

Zašto je to tako? Jer smo u našoj školi osigurali i online pripreme za ispite državne mature koje su našim učenicima dostupne besplatno, a naši nastavnici u svakoj godini učenja upravo ističu potrebno pri polaganju ispita državne mature čime je osigurana pravovremena priprema za polaganje ispita svim našim učenicima.

Imate pitanje? Javite nam se!