Sportska gimnazija

U gimnazijsko-sportskom programu spajamo suvremene metode poučavanja koje za cilj imaju razviti osobine koje budući mladi čovjek treba posjedovati. Vjerujemo u istinske vrijednosti, posebno u odgojno – obrazovnom procesu.

Nastavni plan i program stjecanja srednje školske spreme

Nastavni plan i program za stjecanje srednje školske spreme, Opća gimnazija s pojačanim sportskim programom, odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program se izvodi u obujmu koji je propisan programom obrazovanja, s prilagođenom satnicom, osiguravajući ishode učenja jednake onima u redovnom sustavu školovanja, a u skladu s potrebama sportaša srednjoškolaca.

Posvećeni smo inovativnom pristupu u realizaciji nastavnog plana i programa, obogaćujući ga mogućnostima online nastave i korištenjem digitalnih alata i materijala. Od prvog dana pripremamo polaznike za državnu maturu, fokusirajući se na ishode učenja koji omogućuju postizanje izvrsnih rezultata, čime osiguravamo polaznicima uspješan nastavak obrazovanja.

U samoj provedbi programa veliku pozornost posvećujemo europskim ključnim kompetencijama koje svaki pojedinac treba posjedovati, te tako dodatno osnažujemo naše polaznike:

 • komuniciranje na materinskom jeziku: sposobnost izražavanja i tumačenja koncepata, misli, osjećaja, činjenica i mišljenja usmenim i pismenim putem
 • komuniciranje na stranom jeziku: vještine posredovanja, uključujući sažimanje, parafraziranje, tumačenje ili prevođenje, te međukulturno razumijevanje
 • matematička, znanstvena i tehnološka kompetencija: dobra ovladanost matematičkom pismenošću, razumijevanje prirodnog svijeta i sposobnost primjene znanja i tehnologije pretpostavljenim ljudskim potrebama 
 • digitalna kompetencija: sigurna i kritična uporaba informacija i komunikacijskih tehnologija za rad, rekreaciju i komunikaciju
 • učenje kako učiti: sposobnost učinkovitog upravljanja vlastitim učenjem, samostalno ili u skupini
 • socijalne i građanske kompetencije: sposobnost učinkovitog i konstruktivnog sudjelovanja u društvenom i radnom životu te uključivanje u aktivno i demokratsko sudjelovanje
 • osjećaj za inicijativu i poduzetništvo: sposobnost pretvaranja ideja u djelatnosti kroz kreativnost, inovacije i poduzimanje rizika, kao i sposobnost planiranja i upravljanja projektima
 • kulturna osviještenost i kreativno izražavanje: sklonost razvoju novih ideja, iskustava i osjećaja u područjima glazbe, književnosti te modernih, vizualnih i izvedbenih umjetnosti 

Naši ciljevi u provedbi nastavnog programa su:

 • prihvaćanje izazova koje budućnost nosi uz podršku iskusnih i stručnih nastavnika i profesora
 • kreativni i inovativni pristup nastavi
 • poticanje kritičkog mišljenja i izražavanja
 • primjena interaktivnih metoda poučavanja i učenja
 • primjena suvremeno informacijsko – komunikacijske tehnologije u nastavi
 • poučavanje o tehnikama učenja
 • pomoć pri savladavanju gradiva uz stalni mentorski nadzor
 • projektna nastava
 • organiziranje predavanja od strane vodećih hrvatskih stručnjaka iz raznih društvenih i znanstvenih djelatnosti

Dokumenti za upis

Gimnazijski smjer

Nastavni plan i program Opća gimnazija

Način izvođenja nastave: konzultativno-instruktivna nastava

Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Katalog odobrenih udžbenika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 09.01.2024. godine Kataloge odobrenih udžbenika za gimnazije i srednje strukovne škole koji su odobreni za uporabu u gimnazijama i srednjim strukovnim školama.

Cjenik

Cijena za godinu obrazovanja iznosi 3.150,00 EURA za jednokratno plaćanje pri upisu, dok je cijena za plaćanje na 12 rata 3.465,00 EURA (1 rata 288.75 EURA).

Garantiramo nepromjenjivost cijene i za upise u 2025./2026. godini za sve koji upišu 1. razred u 2024./2025. školskoj godini.

Prilikom upisa drugog djeteta ostvaruje se – 10 % popusta na školarinu.

U cijenu su uključeni svi troškovi upisa, pohađanje nastave, osigurana online nastava, dostupan snimak nastave u trajanju od 48 sati, online tehnička podrška, a za maturante i pripreme za ispite državne mature te karijerno savjetovanje.

U cijenu nisu uključeni eventualni razlikovni predmeti, čija je cijena 100,00 EUR po predmetu.

Upis se  vrši potpisivanjem ugovora, za kojeg je potrebno donijeti sljedeću dokumentaciju:

 • Domovnica
 • Rodni List
 • Svjedodžba iz 7. i 8. razreda
 • Potvrda o sportskim aktivnostima 

Polaznik je službeno upisan u program nakon predočenja upisne dokumentacije i potpisivanja ugovora o obrazovanju.

Pripreme za ispite državne mature

Kvalitetan pristup radu u PESG-u temelji se na motiviranju i poticanju polaznika da samostalno dolaze do ishoda učenja, zbog čega državna matura postaje samo još jedan ispit.

Zašto je to tako? U našoj ustanovi osigurali smo besplatne pripreme za ispite državne mature, dostupne svim našim polaznicima. Naši nastavnici tijekom svake godine učenja ističu ono što je potrebno za uspješno polaganje državne mature, čime je osigurana pravovremena priprema za sve naše polaznike.

Predupisi su u tijeku!