F.A.Q.

Nastava je prilagođena potrebama i aktivnostima polaznika sportaša.

Održavaju se svakodnevne individualne konzultacije, nastava prema pripadajućem rasporedu te pripreme za državnu maturu na koju stavljamo naglasak od prvog razreda. Naš motiv je da se uspjeh gradi kontinuiranim radom. Konzultativno-instruktivna nastava polazniku omogućava shvaćanje, razumijevanje i savladavanje nastavnog gradiva, no ostavlja i mogućnost profesionalnog sportskog razvoja.

Kroz nastavnu godinu, organiziramo i niz izvannastavnih aktivnosti,  a naše polaznike potičemo i na projektnu nastavu te timski rad.

Polaznici, koji zbog svojih profesionalnih obaveza ne mogu svakodnevno prisustvovati nastavi u učionici, imaju mogućnost pohađanja nastave prema odgovarajućem rasporedu u stvarnom vremenu kroz hibridni, online model obrazovanja. To znači da je nastavnik u učionici s ostatkom razreda, dok polaznik koji ne može biti fizički prisutan, prati nastavu online s bilo koje lokacije. Također, kako bismo omogućili svim polaznicima da što manje zaostaju s gradivom u slučaju spriječenosti da prate hibridni model, snimka nastave dostupna je svakom polazniku 48 sati nakon održane nastave.

Slobodno vrijeme igra važnu ulogu u postizanju ravnoteže između školskih obaveza i osobnog razvoja, što je neophodno za mentalno i emocionalno zdravlje polaznika. Tada se opuštamo, odmaramo, ali i imamo priliku biti kreativni. S obzirom na to da su naši polaznici i sportaši i profesionalno usmjereni, kada je to moguće, omogućavamo im da samostalno kreiraju svoje slobodne aktivnosti. Tako uključujemo polaznike u planiranje nastave i potičemo ih da osmisle svoje slobodno vrijeme tako da bude ispunjeno kreativnim radom koji će ih odmoriti od njihovih uobičajenih aktivnosti. Naglasak pri provedbi slobodnih aktivnosti stavlja se na kreativno stvaranje. U organizaciji izleta i putovanja polaznici aktivno sudjeluju, povezujući izlete s trenutnim nastavnim cjelinama.

Naša završna svjedodžba jednako je vrijedna i priznata kao svjedodžba bilo koje druge državne ili privatne srednje škole koja radi prema nastavnom planu i programu odobrenom od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Nakon završenog četvrtog razreda polaznik koji je u našem učilištu upisan u gimnazijski program, srednje obrazovanje završava polaganjem državne mature.

Polaznici koji su u našem učilištu završili strukovno obrazovanje (ekonomski smjer), srednje obrazovanje završavaju izradbom i obranom završnog rada. Također, prema nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekonomist, polaznici pohađaju vježbe u specijaliziranoj učionici učilišta s instaliranom programskom potporom.
Ako polaznik koji završava strukovno obrazovanje želi nastaviti svoje obrazovanje, pristupa polaganju državne mature.

Svi naši nastavnici se trude s roditeljima uspostaviti kvalitetnu komunikaciju već na početku prvog polugodišta.

Kako bi komunikacija bila što kvalitetnija, podrazumijeva međusobno uvažavanje roditelja ali i roditeljsko poštivanje našeg nastavnog kadra.

Oblici suradnje

Individualni razgovori: informacije za roditelje se odvijaju prema rasporedu informacija (raspored informacija razrednik osigurava roditeljima najkasnije do prvog roditeljskog sastanka).

Grupni razgovori: roditeljski sastanci (informativni roditeljski sastanci i/ili tematski roditeljski sastanci) su organizirani tako da svaki roditelj bude obaviješten minimalno 10 dana prije održavanja roditeljskog sastanka putem maila.

Roditeljima je osiguran pristup našem online dnevniku s ocjenama i drugim podacima o polazniku (vladanje i sl.), a na zahtjev roditelja i/ili kada razrednik ili drugi predmetni nastavnik osjeti potrebu, roditeljima se izvještaj dostavlja i putem e-maila i/ili poštom.

Polazniku koji je upisan u naše učilište savjetuje se korištenje propisane literature koju odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koju dodatno odabire i sam nastavnik za smjer koji polaznik upiše.

Napomena: Obavezni su udžbenici iz Matematike, Hrvatskog, Engleskog i Njemačkog jezika. 

Dodatno, svaki nastavnik izrađuje prezentacije u PowerPointu koje su svakom polazniku dostupne nakon odslušanih predavanja.

U slučaju dodatnih digitalnih obrazovnih materijala, polaznicima su ti materijali osigurani i dostupni na primjeren način, sukladno uputama predmetnog nastavnika.

Maturantima osiguravamo pripreme za državnu maturu, koje počinju već u prvom polugodištu četvrtog razreda. Svaki polaznik bira razinu polaganja mature sukladno svojim preferencijama za upis na fakultet, na temelju čega se formiraju grupe ili se provodi individualna priprema, ovisno o raspoloživosti predmetnog nastavnika.

Svim našim polaznicima četvrtih razreda omogućeno je besplatno karijerno savjetovanje.

Na organiziranom događanju „Dani karijera“ imat će mogućnost posavjetovati se o prednostima i nedostacima pojedinog profesionalnog školovanja i nastavka školovanja, s našim psiholozima i partnerima, stručnjacima specijaliziranima za karijerno savjetovanje.

Ovim se savjetovanjima želi omogućiti svim našim polaznicima da se uz osobno usmjerene savjete i minimalnu razinu stresa upišu na željeni fakultet, a da pri tome stručnjaci procjene je li to najbolja odluka za njih.

Polaznici imaju mogućnost dogovoriti i individualno karijerno savjetovanje.

I negativna ocjena je ocjena. Profesionalnim pristupom i motivacijom naše polaznike potičemo da usvoje i gradivo koje ih baš ne zanima. Ključno je od polaznika tražiti i poticati ga da misli, razvija svoje mišljenje te da iz negativne ocjene izvuče pouku za sebe. Trudom, zalaganjem i motiviranjem dolazi se do vještina i znanja koje dovode do uspjeha. Individualnim pristupom, radom u manjim grupama postiže se da polaznik razumije ono što mu se predaje. Nismo tu da samo ispunimo nastavni plan i program nego da ga polaznici savladaju, razumiju i kasnije primjenjuju. Cjeloživotno učenje je naša misao vodilja.

Upisi se vrše prema nastavnom planu i programu odobrenom od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Temeljni preduvjet za upis u prvi razred je uspješno završena osnovna škola, uzorno vladanje, te drugi formalni uvjeti upisa propisani obrazovnim programom koji polaznik upisuje.

Potrebno je priložiti originale domovnice i rodnog lista, kao i originalne svjedodžbe iz 7. i 8. razreda prilikom upisa.

Dodatni uvjeti upisa uključuju potvrdu o bavljenju sportom.

Za sve polaznike koji su prepoznali PESG kao ustanovu u kojoj se žele razvijati i napredovati, pri tome ne zapostavljajući svoje profesionalne obaveze, osigurali smo i prelaske iz drugih škola u više razrede Opće gimnazije s pojačanim športskim programom i više razrede Ekonomskog smjera.

Svjesni kako mijenjanje škole može biti vrlo stresno za svakog polaznika, no i za roditelje, osigurali smo individualne konzultacije kako bi cijeli postupak bio što jednostavniji, no i kako bi se upoznali s razlozima odabira PESG-a, a isto tako kako bi Vas mogli upoznati s onim što mi nudimo.

Potrebna dokumentacija:

  • svjedodžbe osnovne škole,
  • svjedodžbe do sada završenih razreda srednje škole,
  • domovnica i rodni list.
Predupisi su u tijeku!