F.A.Q.

Nelson Mandela: ”Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti da mijenjate svijet.”

Kako potrebe za dostupnim internetom proizlaze iz današnjeg modernog doba i globalizacije te je njegova uloga sve rasprostranjenija i u obrazovanju, svojim smo polaznicima omogućili stjecanje znanja i vještina kroz mješoviti, odnosno hibridni oblik provođenja nastave (mixed mode ili blended learning).

E-učenje obuhvaća različite aspekte korištenja ICT-a u obrazovanju, a hibridni oblik nastave karakterizira klasično provođenje nastave (licem u lice) koje se odvija u učionici u kombinaciji s on-line nastavom.

Pri tome se ne radi o snimljenim predavanjima čije snimke polaznik može pregledati, već se radi o mogućnosti praćenja nastave u realnom vremenu, a prednost hibridnog provođenja on-line nastave je i ta što polaznik može u realnom vremenu komunicirati s predavačem bez obzira na to što ne sjedi u učionici.

Kao dodana vrijednost u postizanju potrebnih ishoda učenja naša škola je organizirana i online, čime svojim učenicima olakšavamo učenje za vrijeme priprema, natjecanja ili drugog, profesionalnog razloga izostanka.

Posjedujemo vlastitu online platformu za e-obrazovanje koju konstantno nadograđujemo, kako bi naši učenici imali mogućnost svaki eventualni fizički izostanak u školi pratiti i online putem, na način da je svakom učeniku omogućen prijenos u realnom vremenu, dok nastavnik predaje nastavu u učionici ostalim učenicima. Na taj način smo osigurali svojim učenicima da ne zaostaju s gradivom.

U slučaju da je učenik spriječen nazočiti nastavi i na ovaj način, omogućavamo mu pristup snimci predavanja koju je učenik dužan pregledati u roku od 48 sati kako ne bi imao puno izostanaka iz škole. 

Naš polazna misao je da smo Vaš partner u obrazovanju. Individualnim pristupom, umanjenom satnicom te održavanjem online nastave kada učenik ne može fizički sudjelovati na nastavi, omogućit ćemo svakom učeniku da niti u jednom trenutku ne bude u zaostatku s gradivom niti da zapostavlja treninge ili druge obveze. Profesionalna smo škola koja motivira učenike, a kroz motiviranje da ostvaruju svoje potrebe dolazimo do uspjeha.

Naši profesori imaju višegodišnje iskustvo i svojim predanim radom nastoje kod učenika stvoriti ravnotežu u kojoj učenje i šport, glazba ili drugi oblik aktivnosti usmjeren profesionalnom razvoju, nisu odvojeni jedni od drugih.

Naše profesionalno nastavno osoblje u svom radu nudi učenicima sadržaje koji će ih prilikom učenja poticati na istraživački rad i kreativnost.

Profesori se redovito usavršavaju te prate sve aktualne odgojno – obrazovne metode.

Nastava je organizirana u malim grupama, prilagođena potrebama i aktivnostima učenika, te radnom vremenu roditelja. Kroz takvu organizaciju želimo našim profesorima pružiti prostor za maksimalno posvećivanje svakom učeniku, jačati prijateljsko i obiteljsko ozračje, kroz sve odnose: odnose s učenicima, odnose učenik profesor te onaj najvažniji odnos učenik – roditelj – škola.

Održavaju se svakodnevne individualne i/ili grupne konzultacije te pripreme za državnu maturu koje kreću od prvog razreda. Naš motiv je da se uspjeh gradi kontinuiranim radom. Konzultativna nastava je saveznik učenika u shvaćanju, razumijevanju i savladavanju nastavnog gradiva, dok kroz slobodne aktivnosti želimo potaknuti kreativnost koja je glavni pokretač u afirmiranju stavova, interesa i sposobnosti.

Vrijeme posvećeno izvanškolskim aktivnostima koje se kreiraju prema afinitetima i posebnostima učenika. Također potiče se na projektnu nastavu i timski rad.

Kako smo privatna škola, jedini elitizam koji želimo poticati, je elitizam u najkvalitetnijem odgoju i obrazovanju, a ocjene naših učenika su onda nagrada i rezultat truda profesora i učenika.

Učenici, koji su spriječeni zbog svog profesionalnog razvoja prisustvovati nastavi u učionici svaki dan, nastavu mogu pohađati prema pripadajućem rasporedu za svaki razred na način da je nastava organizirana u učionici tri dana u tjednu, dok ostale dane u tjednu imaju skupne i/ili individualne konzultacije s profesorima online putem.

Kvalitetno slobodno vrijeme je prioritet, jer ono nas opušta, odmara ali i potiče na kreativnost. S obzirom da su naši učenici športaši, glazbenici, razni kreativci i profesionalno usmjereni učenici dozvoli smo im da kreiraju slobodne aktivnosti. Na taj način učenike uključujemo u planiranje nastave, potičemo ih da osmisle svoje slobodno vrijeme, da ono bude ispunjeno kreativnim radom koji će ih odmoriti od ustaljenih njihovih aktivnosti. Primjerice vrhunski športaši u dogovoru s profesorima osmišljavaju tjelesne aktivnosti, dok u planiraju satova iz Glazbene kulture ili likovne sudjeluju učenici koji pohađaju Glazbene škole. Naglasak u provedbi slobodnih aktivnosti je u kreativnom stvaranju kako bi se razbila monotonija, a pri tome se motiviralo učenike. U organiziranju izleta i studijskih putovanja sudjeluju učenici, na način da povežu izlete s trenutnim nastavnim cjelinama.

Naša završna svjedodžba jednako je vrijedna i priznata kao svjedodžba bilo koje druge državne ili privatne srednje škole koja radi prema nastavnom planu i programu odobrenom od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Nakon završenog četvrtog razreda učenik koji je u našoj školi upisan u gimnazijski program, srednje obrazovanje završava polaganjem državne mature.

Učenici koji su u našoj školi završili strukovno obrazovanje (ekonomska škola), srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi škole. Također, prema nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist, učenici pohađaju vježbe u specijaliziranoj učionici škole s instaliranom programskom potporom.
Ako učenik koji završava strukovno obrazovanje želi nastaviti svoje školovanje, pristupa polaganju državne mature.

Roditeljski sastanci i informacije organizirani su kao i u svakoj drugoj srednjoj školi. Kao što se prilagođavamo učenicima tako se naše profesionalno nastavno osoblje prilagođava i roditeljima. 

Roditeljima koji fizički ne mogu doći na sastanak omogućujemo da isti prate online (putem video konferencija). Također, roditeljima se svaki mjesec dostavlja izvještaj o ocjenama, vladanju i napretku učenika, i to na e-mail i/ili poštom.

Informacije za roditelje se odvijaju prema rasporedu informacija (raspored informacija razrednik osigurava roditeljima najkasnije do prvog roditeljskog sastanka).

Učenik upisom u našu školu dobiva sve potrebne materijale koje svaki nastavnik izrađuje pojedinačno za predmet na temelju propisane literature koje su odobrene za tu školsku godinu od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U slučaju digitalnih obrazovnih materijala, učeniku su osigurani i dostupni na primjeren način (dobiva ih prema uputama predmetnog nastavnika).

Maturantima se osiguravaju pripreme za državnu maturu, koja kreće već u prvom polugodištu četvrtog razreda. Svaki učenik bira razinu polaganja mature sukladno svojim preferencijama za upis na fakultet, te se tako formiraju grupe.

Svim našim učenicima četvrtih razreda omogućeno je besplatno karijerno savjetovanje.

Na organiziranom događanju „Dani karijera“ imati će mogućnost posavjetovati se o prednostima i nedostacima pojedinog profesionalnog usmjerenja i nastavka školovanja, i to s našim partnerima iz Grupe Selectio – stručnjacima specijaliziranima za karijerno savjetovanje.

Ovim se savjetovanjima želi omogućiti svim našim učenicima da se uz osobno usmjerene savjete i minimalnu razinu stresa upišu na željeni fakultet, a da pri tome stručnjaci procjene je li to najbolja odluka za njih.

Učenici imaju mogućnost dogovoriti i individualno karijerno savjetovanje.

I negativna ocjena je ocjena. Profesionalnim pristupom i motivacijom naše učenike potičemo da usvoje i gradivo koje ih baš ne zanima. Ključno je od učenika tražiti i poticati ga da misli, razvija svoje mišljenje te da iz negativne ocjene izvuče pouku za sebe. Trudom, zalaganjem i motiviranjem dolazi se do vještina i znanja koje dovode do uspjeha. Individualnim pristupom, radom u manjim grupama postiže se da učenik razumije ono što mu se predaje. Nismo tu da samo ispunimo nastavni plan i program nego da ga učenici savladaju, razumiju i kasnije primjenjuju. Cjeloživotno učenje je naša misao vodilja.

Upisi se vrše prema nastavnom planu i programu odobrenom od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Temeljni preduvjet za upis u 1. razred je uspješno završena osnovna škola, a za upis u 2., 3., ili 4. razred uspješno završen prethodni razred.

Upisi su u tijeku! Za upis u sljedeću školsku godinu potrebno je javiti se u školu s dokumentima i tako osigurati svoje mjesto u razredu. Potrebni dokumenti su: kopije domovnice i rodnog lista te originali svjedodžbi 5., 6., 7. i 8. razreda kod upisa u 1. razred, odnosno prethodnih razreda srednje škole kod upisa u 2., 3. ili 4. razred.

Cijena školarine za jednu školsku godinu iznosi:

13.750,00 kn za gimnazijski program

11.000,00 kn za ekonomski program

Školarinu je moguće platiti u 12 rata bez kamata, ili prema dogovoru. Mogućnost popusta do 20%. Za avansnu uplatu odobravamo dodatnih 10% popusta.

Prelazak u više razrede opće gimnazije s pojačanim športskim programom i više razrede ekonomske škole – prijave u tijeku!
Za sve učenike koji su prepoznali PESG kao školu u kojoj se žele razvijati i napredovati, pri tome ne zapostavljajući svoje profesionalne obaveze, osigurali smo i prelaske iz drugih škola.

Svjesni kako mijenjanje škole može biti vrlo stresno za svakog učenika, no i za roditelje, osigurali smo individualne konzultacije kako bi cijeli postupak bio što jednostavniji, no i kako bi se upoznali s razlozima odabira PESG-a, a isto tako kako bi Vas mogli upoznati s onim što mi nudimo.

Potrebna dokumentacija:

  • svjedodžbe osnovne škole,
  • svjedodžbe do sada završenih razreda srednje škole,
  • domovnica i rodni list.