EU projekti

Unity is strength… when there is teamwork and collaboration,
wonderful things can be achieved.

Mattie Stepanek

PARTNER IDENTIFICATION FORM (PIF)

PESG posjeduje višegodišnje teorijsko znanje i praktično iskustvo u pripremi, pisanju i provedbi EU projekata.

Iskustvo na projektima posjedujemo još od IPA programa (Instrument pretpristupne pomoći za razdoblje od 2007. do 2013. godine) te nastavno i u financijskom razdoblju od 2014. -2020. godine na Europskim strukturnim i investicijskim (ESI) fondovima. Orijentirani smo na projekte iz Europskog socijalnog fonda koji predstavlja glavni financijski instrument EU za ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja te ERASMUS+ program EU-a kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi.

Na nacionalnoj razini surađujemo s razvojnim agencijama, LAG-ovima, organizacijama i institutima koji se bave istraživanjem i unapređenjem tržišta rada, a partneri smo i na brojnim europskim projektima van granica Hrvatske (Njemačka, Italija, Slovenija, Finska, Irska, Švedska, Španjolska, Srbija…).

Projekti u kojima smo sudjelovali ili sudjelujemo bilo kao nositelji ili partneri:

RomniME
Aktivno
CILJ PROJEKTA:
Borba protiv diskriminacije i anticiganizma uz otvaranje novih mjesta za olakšavanje njihovog pristupa pravima i mogućnostima, ulaganjem u izgradnju njihovih sposobnosti i jačanje njihova samopoštovanja.
Smart start logo
Aktivno
CILJ PROJEKTA:
Glavni cilj projekta je raditi na prepoznavanju važnosti transverzalnih vještina koje su sportaši stekli tijekom svoje karijere i vrednovati ih kao razlikovni faktor kod pristupa tržištu rada.
SOUP
Aktivno
CILJ PROJEKTA:
 • poticanje učenika da se bave sportom kao sredstvom društvene uključenosti u borbi protiv stereotipa, diskriminacije i pristranosti
 • povećanje sudjelovanja ukrajinskih učenika te učenika u nepovoljnom položaju u sportu
 • razmjena metoda i najboljih praksi za korištenje sporta kao alata za socijalnu inkluziju
 • kreiranje zajedničkih strategija, planova, nastavnih planova i programa
 • stvaranje mreže udruga koje će nastaviti promovirati sport kao sredstvo za inkluziju u budućnosti
PLANSHIELD LOGO_final
Aktivno
CILJ PROJEKTA:
 • izrada triju obrazovnih resursa (društvena igra, računalna/multimedijska igra, plan osposobljavanja) koji se bave pitanjem ekološke održivosti, s posebnim fokusom na opasnostima korištenja jednokratne plastike
 • edukacija za 25 osoba koje rade s mladima o primjeni učenja temeljenog na igrama i igrifikaciji što omogućuje podučavanje o ozbiljnim temama na zabavan, pristupačan način
 • poticanje razvoja zelenih vještina kod minimalno 100 mladih ljudi, kroz učenje temeljeno na igrama
 • podizanje svijesti stručnjaka koji rade s mladima te samih mladih ljudi o opasnostima za naš planet ako na vrijeme ne poduzmemo odgovarajuće mjere s ciljem njegove zaštite
FYSSP-EHI
Aktivno
CILJ PROJEKTA:
Projektom se želi potaknuti mlade, sa i bez invaliditeta, da prakticiraju aktivan životni stil otkrivajući svoj individualni potencijal – Sportsku supermoć – koja tako postaje temelj i pokretač unapređenja tjelesne spremnosti te zdravlja i mentalnog zdravlja, a isto tako postaje i njihov osobni alat kao i ulaznica za socijalnu inkluziju.
B2Gs
Aktivno
CILJ PROJEKTA:
Glavni cilj projekta je da se vraćanjem, odnosno okretanjem popularnim igrama iz djetinjstva te preferiranim sportovima, doprinosi tjelesnom i mentalnom zdravlju te cjelokupnoj dobrobiti učenika i studenata.
COMPATH
Aktivno
CILJ PROJEKTA:

promicanje zapošljivosti mladih učenika-sportaša kroz kompetencijalni centar o sportskim inovacijama

Ojačaj me da jačam druge
CILJ PROJEKTA:

je osnažiti kapacitete udruge MPŽ Mreža za rad u kriznim uvjetima kako bi osigurali vlastitu održivost i pružili učinkovitu podršku drugim OCD-ovima, razvijali volonterstvo i suradnju s poduzetnicima u uvjetima krize.

SPORT4OSI
CILJ PROJEKTA:
 • razvoj i stjecanje stručnih znanja i praktičnog iskustava osoba s invaliditetom potrebnih za rad u području sportske animacije za osobe s invaliditetom i inkluzivnog turizma, 
 • poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških vještina predavača i mentora iz turističko-ugostiteljskog sektora za kvalitetnije i inkluzivno obrazovanje osoba s invaliditetom,
 • promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom kao zaposlenike ili korisnike ugostiteljskih i turističkih usluga
STORYLAND
CILJ PROJEKTA:

jačati jezične i digitalne kompetencije odraslih osoba te podržati proces učenja stranog jezika kroz umjetnost

Karika koja nedostaje
CILJ PROJEKTA:

unaprijediti kapacitete udruge LUNA za rad na područjima socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

ABEDiLi
CILJ PROJEKTA:
 • skupiti, evaluirati, kategorizirati i opisati sve digitalne alate koji se koriste u obrazovanju odraslih
 • osnažiti predavače za uključivanjem digitalne tehnologije i digitalnih alata za poučavanje i učenje u nastavu
MMS
CILJ PROJEKTA:

obrazovanje neaktivnih NEET osoba na području Grada Zagreba I Krapinsko-zagorske županije

bolje-sutra-logo
CILJ PROJEKTA:

omogućiti inovativne metode i sadržaje za poučavanje Roma u području podizanja jezičnih kompetencija.

ILRP
CILJ PROJEKTA:

stjecanje stručnih znanja, općih kompetencija I mekih vještina ranjivih skupina za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva

Projekti u kojima smo sudjelovali ili sudjelujemo bilo kao nositelji ili partneri:

Preskoči na sadržaj