New Skills for New and better Jobs / Nove vještine za nove i bolje poslove

new skills for new and better jobs logo

Naziv projekta

New Skills for New and better Jobs / Nove vještine za nove i bolje poslove

Nositelj

Tehničko učilište Vinkovci

Partneri

 • HZZ Područni ured Vukovar
 • Pučko otvoreno učilište Andragog

Ukupna vrijednost projekta

162.269,31 EUR

Trajanje

2013. – 2015. | 18 mjeseci

Projekt sufinancira

Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Cilj projekta

poticanje rasta zaposlenosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih razvojnih inicijativa za zapošljavanje, dok je specifični cilj projekta unaprijediti znanja i vještine dugotrajno nezaposlenih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz stvaranje novog nastavnog plana i programa za zanimanja u potražnji na tržištu rada.

Program

IPA IV - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja

Rezultati projekta

 • istraživanje potreba tržišta rada na području Vukovarsko-srijemske županiji o znanjima i vještinama koje su potrebne poslodavcima
 • izrada najmanje tri nova kurikuluma na osnovi provedenog istraživanja
 • obuka predavača za provedbu kurikuluma
 • obuka za provedbu motivacijskih radionica
 • opremanje prostora za edukaciju
 • sudjelovanje 100 dugotrajno nezaposlenih osoba u motivacijskim radionicama
 • sudjelovanje 60 dugotrajno nezaposlenih osoba u programima obuke
 • organizacija Sajma vještina
 • posredovanje u traženju zaposlenja
 • brojne promotivne aktivnosti
Upisi su u tijeku!