Ekonomist

“Prirodna težnja svakog pojedinca da poboljša vlastite životne uvjete…je toliko moćna sama po sebi, da samo ona, bez ikakve pomoći sa strane, može ne samo poboljšati bogatstvo cijelog naroda, nego i pobijediti stotinu nepravednih prepreka kojima ludost zakona prečesto usporava njeno djelovanje.”

Adam Smith

Biti ekonomist znači istraživati društvo te razumijevati kako društvo koristi ograničene resurse kao što su: sirovine, novac i ljudski kapital kako bi proizveo robu i usluge. Ekonomist proučava troškove i učinke proizvodnje i potrošnje roba i usluga. Spoznaje temelje na proučavanju ekonomskih promjena i pojava te procesa: skuplja i analizira podatke, prati ekonomske trendove.

Nastavni plan i program stjecanja srednje stručne školske spreme:

EKONOMIST odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program se izvodi uz smanjenu satnicu prema nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekonomist.

Naš je cilj pratiti Nastavni plan i program, ali uz dodanu vrijednost kao što je mogućnost online nastave i korištenja digitalnih udžbenika. Svi su naši programi verificirani, a naši ishodi u učenju usmjereni su ka postizanju što boljih rezultata na državnoj maturi, kako bi naši učenici mogli uspješno nastaviti svoje daljnje obrazovanje.

Naši profesori kroz svoj rad i poučavanje potiču razvijanje vještina koje su neophodne u svijetu ekonomije:

 • komunikacijske i prezentacijske vještine
 • prodajne vještine
 • marketinške vještine
 • poticanje na poduzetništvo
 • razvijanje mladih menadžera.

 

Vježbe za stjecanje kvalifikacije Ekonomist izvode se prema nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekonomist u redovitom obrazovanju, u specijaliziranoj učionici ustanove/škole s instaliranom potrebnom programskom potporom. Praćenje i ocjenjivanje polaznika provode nastavnici u ustanovi. Polaznici vode dnevnik rada.

Naši ciljevi su:

 • prihvaćanje izazova koje budućnost nosi uz podršku iskusnih i stručnih profesora
 • kreativni i inovativni pristup nastavi
 • poticanje kritičkog mišljenja i izražavanja
 • primjena interaktivnih metoda poučavanja i učenja
 • primjena suvremeno informacijsko – komunikacijske tehnologije u nastavi
 • poučavanje o tehnikama učenja
 • pomoć pri savladavanju gradiva uz stalni mentorski nadzor
 • projektna nastava
 • organiziranje predavanja od strane vodećih hrvatskih stručnjaka iz raznih društvenih i znanstvenih djelatnosti
 • kulturno obogatiti mladog čovjeka
 • pripremiti ga za uključivanje u suvremeno društvo s pozitivnim stajalištima i logičkim prosudbama.

Nastavni plan i program

EKONOMIST KONZULTATIVNO–INSTRUKTIVNA NASTAVA
Nastavni plan i program za zanimanje ekonomist odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja, a po završetku obrazovanja stječe se zvanje ekonomist. Usklađeni smo s gimnazijskim gradivom te na taj način polaznike od prvog dana pripremamo za državnu maturu.
Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Katalog odobrenih udžbenika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 11.05.2022. godine Kataloge odobrenih udžbenika za gimnazije i srednje strukovne škole za šk. god. 2022./2023. godinu.
Katalog odobrenih udžbenika za šk.god.2022./2023.

Cjenik

Cijena za godinu obrazovanja iznosi 3.150,00 EURA za jednokratno plaćanje pri upisu, dok je cijena za plaćanje na 12 rata 3.465,00 EURA.

U cijenu su uključeni svi troškovi upisa, nastavni materijali, online tehnička podrška, a za maturante i pripreme za ispite državne mature te karijerno savjetovanje.

U cijenu nisu uključeni eventualni razlikovni predmeti, čija je cijena 100,00 EUR po predmetu.

Upis se  vrši potpisivanjem ugovora, za kojeg je potrebno donijeti sljedeću dokumentaciju:

 • Domovnica
 • Rodni List
 • Svjedodžba iz 7. i 8. razreda
 • Potvrda o sportskim aktivnostima 

 

Polaznik je službeno upisan u program nakon potpisivanja ugovora o obrazovanju i predočenja upisne dokumentacije

Pripreme za ispite državne mature

Kvalitetan pristup radu u školi koji je temeljen na motiviranju polaznika i poticanja učenika da sam dolazi do ishoda učenja, državnu maturu čini samo još jednim ispitom.

Zašto je to tako? Jer smo u našoj ustanovi osigurali pripreme za ispite državne mature koje su našim polaznicima dostupne besplatno, a naši nastavnici u svakoj godini učenja upravo ističu potrebno pri polaganju ispita državne mature čime je osigurana pravovremena priprema za polaganje ispita svim našim polaznicima.

Imate pitanje? Javite nam se!

Preskoči na sadržaj