Ekonomist

Biti ekonomist znači istraživati društvo te razumijevati kako društvo koristi ograničene resurse kao što su: sirovine, novac i ljudski kapital kako bi proizveo robu i usluge. Ekonomist proučava troškove i učinke proizvodnje i potrošnje roba i usluga. Spoznaje temelje na proučavanju ekonomskih promjena i pojava te procesa: skuplja i analizira podatke, prati ekonomske trendove.

Vježbe za stjecanje kvalifikacije Ekonomist:

Vježbe se izvode, prema nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekonomist u redovitom obrazovanju, u specijaliziranoj učionici ustanove/škole s instaliranom potrebnom programskom potporom. Praćenje i ocjenjivanje polaznika provode nastavnici u ustanovi. Polaznici vode dnevnik rada.

Radimo po Nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja, uz smanjenu satnicu. Naš cilj je pratiti Nastavni plan i program, ali uz dodanu vrijednost kao što je mogućnost online nastave i korištenja digitalnih udžbenika.

Svi naši programi su verificirani, a naši ishodi u učenju usmjereni su postizanju što boljih rezultata na državnoj maturi, kako bi naši učenici mogli dalje nastaviti svoje obrazovanje.

Naši profesori kroz svoj rad i poučavanje potiču razvijanje vještina koje su neophodne u svijetu ekonomije:

  • komunikacijske i prezentacijske vještine
  • prodajne vještine
  • marketinške vještine
  • poticanje na poduzetništvo
  • razvijanje mladih menadžera.

Nastavni plan i program

EKONOMIST KONZULTATIVNO–INSTRUKTIVNA NASTAVA
Nastavni plan i program za zanimanje ekonomist odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja, a po završetku školovanja stječe se zvanje ekonomist. Usklađeni smo s gimnazijskim gradivom te na taj način učenike od prvog dana pripremamo za državnu maturu.
Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Katalog odobrenih udžbenika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 14.05.2020. godine Kataloge odobrenih udžbenika za gimnazije i srednje strukovne škole za šk. god. 2020./2021. godinu.
Katalog odobrenih udžbenika za šk.god.2020./2021.

Cjenik škole

Cijena školarine za godinu obrazovanja iznosi: 11.000,00 kn, a u cijenu uključeni svi troškovi upisa, nastavni materijali, online tehnička podrška, a za maturante i pripreme za ispite državne mature te karijerno savjetovanje.

Plaćanje u obrocima: mogućnost do 12 rata bez kamata, ili prema
dogovoru. 

Za avansnu uplatu odobravamo dodatnih 5% popusta.

Pripreme za ispite državne mature

Kvalitetan pristup radu u školi koji je temeljen na motiviranju učenika i poticanja učenika da sam dolazi do ishoda učenja, državnu maturu čini samo još jednim ispitom.

Zašto je to tako? Jer smo u našoj školi osigurali i online pripreme za ispite državne mature koje su našim učenicima dostupne besplatno, a naši nastavnici u svakoj godini učenja upravo ističu potrebno pri polaganju ispita državne mature čime je osigurana pravovremena priprema za polaganje ispita svim našim učenicima.

Imate pitanje? Javite nam se!

Preskoči na sadržaj