Ekonomist

Biti ekonomist znači istraživati društvo te razumijevati kako društvo koristi ograničene resurse poput sirovina, novca i ljudskog kapitala za proizvodnju robe i usluga. Ekonomist proučava troškove i učinke proizvodnje te potrošnje roba i usluga, temeljeći spoznaje na proučavanju ekonomskih promjena i pojava. Pri tome skuplja i analizira podatke te prati ekonomske trendove

Nastavni plan i program stjecanja srednje stručne spreme

Nastavni plan i program za stjecanje srednje stručne spreme, smjer EKONOMIST, odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program se izvodi u obujmu koji je propisan programom obrazovanja, s prilagođenom satnicom, osiguravajući ishode učenja jednake onima u redovnom sustavu školovanja, a u skladu s potrebama sportaša srednjoškolaca.

Posvećeni smo inovativnom pristupu u realizaciji nastavnog plana i programa, obogaćujući ga mogućnostima online nastave i korištenjem digitalnih alata i materijala. Od prvog dana pripremamo polaznike za državnu maturu, fokusirajući se na ishode učenja koji omogućuju postizanje izvrsnih rezultata, čime osiguravamo polaznicima uspješan nastavak obrazovanja.

Naš nastavni kadar kroz svoj rad i poučavanje potiče razvijanje sljedećih vještina koje su neophodne u svijetu ekonomije:

 • komunikacijske i prezentacijske vještine
 • prodajne vještine
 • marketinške vještine
 • poticanje na poduzetništvo
 • razvijanje mladih menadžera.

Vježbe za stjecanje kvalifikacije Ekonomist izvode se u skladu s nastavnim planom i programom strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekonomist u redovitom obrazovanju, u specijaliziranoj učionici ustanove/škole s instaliranom potrebnom programskom potporom. Praćenje i ocjenjivanje polaznika provode nastavnici u ustanovi, a polaznici vode dnevnik rada.

Naši ciljevi u provedbi nastavnog programa su:

 • prihvaćanje izazova koje budućnost nosi uz podršku iskusnih i stručnih nastavnika i profesora
 • kreativni i inovativni pristup nastavi
 • poticanje kritičkog mišljenja i izražavanja
 • primjena interaktivnih metoda poučavanja i učenja
 • primjena suvremeno informacijsko – komunikacijske tehnologije u nastavi
 • poučavanje o tehnikama učenja
 • pomoć pri savladavanju gradiva uz stalni mentorski nadzor
 • projektna nastava
 • organiziranje predavanja od strane vodećih hrvatskih stručnjaka iz raznih društvenih i znanstvenih djelatnosti
 • kulturno obogaćivanje mladih ljudi
 • priprema mladih za uključivanje u suvremeno društvo s pozitivnim stajalištima i logičkim prosudbama.

Dokumenti za upis

Ekonomski smjer

Nastavni plan i program Ekonomist

Način izvođenja nastave: konzultativno-instruktivna nastava

Nastavni plan i program za zanimanje Ekonomist odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Izradom i obranom završnog rada, odnosno završetkom obrazovanja, polaznici stječu zvanje Ekonomist, što ih kvalificira za rad u različitim sektorima ekonomije.

Polaznici koji se odluče za nastavak obrazovanja moraju položiti ispite državne mature.

Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Katalog odobrenih udžbenika - Ekonomist

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 09.01.2024. godine Kataloge odobrenih udžbenika za gimnazije i srednje strukovne škole koji su odobreni za uporabu u gimnazijama i srednjim strukovnim školama.

Cjenik

Cijena za godinu obrazovanja iznosi 3.150,00 EURA za jednokratno plaćanje pri upisu, dok je cijena za plaćanje na 12 rata 3.465,00 EURA (1 rata 288.75 EURA).

Garantiramo nepromjenjivost cijene i za upise u 2025./2026. godini za sve koji upišu 1. razred u 2024./2025. školskoj godini.

Prilikom upisa drugog djeteta ostvaruje se – 10 % popusta na školarinu.

U cijenu su uključeni svi troškovi upisa, pohađanje nastave, osigurana online nastava, dostupan snimak nastave u trajanju od 48 sati, online tehnička podrška, a za maturante i pripreme za ispite državne mature te karijerno savjetovanje.

U cijenu nisu uključeni eventualni razlikovni predmeti, čija je cijena 100,00 EUR po predmetu.

Upis se  vrši potpisivanjem ugovora, za kojeg je potrebno donijeti sljedeću dokumentaciju:

 • Domovnica
 • Rodni List
 • Svjedodžba iz 7. i 8. razreda
 • Liječničko uvjerenje za obavljanje poslova Ekonomista
 • Potvrda o sportskim aktivnostima 

Polaznik je službeno upisan u program nakon predočenja upisne dokumentacije i potpisivanja ugovora o obrazovanju.

Pripreme za ispite državne mature

Kvalitetan pristup radu u PESG-u temelji se na motiviranju i poticanju polaznika da samostalno dolaze do ishoda učenja, zbog čega državna matura postaje samo još jedan ispit.

Zašto je to tako? U našoj ustanovi osigurali smo besplatne pripreme za ispite državne mature, dostupne svim našim polaznicima. Naši nastavnici tijekom svake godine učenja ističu ono što je potrebno za uspješno polaganje državne mature, čime je osigurana pravovremena priprema za sve naše polaznike.

Upisi su u tijeku!