Nastavni plan i program – za poslove trenera klizanja na ledu

Sportsko učilište PESG

Ustanova za obrazovanje odraslih

Varšavska 17, Zagreb

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

ZA POSLOVE

TRENERA KLIZANJA NA LEDU

 

 1. OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za poslove trenera klizanja na ledu

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

TRAJANJE PROGRAMA (u satima): 225 sati

 

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove trenera klizanja na ledu može se upisati osoba koja ima:

 • minimalno završenu srednju školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • nastup na državnom prvenstvu (međunarodna konkurencija, najniže kao juniori ili seniori)

ili

 • navršenih 18 godina života,
 • magistar kineziologije (diplomirani kineziolog, profesor kineziologije) s usmjerenjem sport ili kondicijska priprema sportaša.

 

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Spremnost i sposobnost na:

– specifičan rad i podučavanje na klizalištu

– specifičan rad u provođenju aktivnosti za vrijeme natjecanja

– rad s osobama različitih dobnih uzrasta i spola

 

 1. KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Završetkom programa osposobljavanja za poslove trenera klizanja na ledu, polaznici će steći slijedeće kompetencije za izvođenje stručnih poslova u sportu:

 1. Opisati elementarnu građu ljudskog tijela i osnovnu funkciju zglobova i mišića.
 2. Opisati fiziološke procese u ljudskom tijelu s posebnim naglaskom na moguće utjecaje na njih za vrijeme kineziološke aktivnosti.
 3. Opisati i primjenjivati osnove pedagogije i komunikologije u realizaciji sportske poduke.
 4. Opisati osnovne principe sportske pripreme i metodike podučavanja u sportu.
 5. Provoditi proces podučavanja klizanja na ledu s ciljem optimalnog korištenja prostora i didaktičkih pomagala.
 6. Provoditi proces usvajanja specifičnih znanja iz klizanja na ledu primjenjujući početnu razinu znanja o kineziološkim principima rada.
 7. Koristiti se osnovnim metodičkim postupcima podučavanja elemenata tehnika i taktike, kondicijske pripreme te sastavljanje natjecateljske koreografije klizačica i klizača.
 8. Primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu tijekom odvijanja trenažnog procesa.

 

 1. TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja za poslove trenera klizanja na ledu realizirat će se redovitom nastavom uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom, u trajanju od 225 sati. Od toga je planirano 90 sati teorijske nastave, 40 sati vježbi i 135 sati praktične nastave. U redovitoj nastavi nastavni plan i program izvodi se u cjelini s obrazovnom skupinom, a polaznici su obvezni redovito dolaziti na nastavu.

Teorijska nastava se izvodi u prostorima ustanove. Vježbe i praktična nastava se realiziraju u sportskoj dvorani u suradnji sa partnerskom/im ustanovom/ama s kojima se sklapa ugovor o poslovnoj suradnji.

 

 

Podijelite:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Predupisi su u tijeku!