PESG razvio dva standarda zanimanja upisana u Registar HKO-a

PESG razvio dva standarda zanimanja upisana u Registar HKO-a - Sportski administrator/Sportska administratorica i Stručnjak/Stručnjakinja za inkluziju

Sportsko učilište PESG u sklopu projekta „SPORT4OSI – Edukacijom kroz sport do aktivnih OSI za turizam“ razvilo je dva standarda zanimanja koja su 13.2.2023. upisana u Registar HKO. Naime, riječ je o standardima zanimanja Sportski administrator/Sportska administratorica i Stručnjak/Stručnjakinja za inkluziju.

Standard zanimanja Sportski administrator/Sportska administratorica nalazi se na razini 4.2 HKO-a te pripada sektoru Ekonomija i trgovina.

Sportski administrator/Sportska administratorica uspostavlja i održava suradnju te razmjenjuje informacije s različitim dionicima u sustavu, sportskim organizacijama, sportašima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini i šire.

Istražuje, planira i organizira različite sportske aktivnosti u organizaciji, sudjeluje u razvoju sportskih programa te aktivno promiče sport na svim razinama. Primjenjuje zakonske regulative u području sporta, ali i druge mjerodavne propise u svakodnevnom radu.

Sportski administrator/Sportska administratorica može raditi u privatnim ili javnim sportskim organizacijama i drugim organizacijama, udrugama, ustanovama, hotelima, uredima, klubovima i sl. koje se razvijaju u području sporta i/ili provode sportske aktivnosti.

Standard zanimanja Stručnjak/Stručnjakinja za inkluziju nalazi se na razini 5 HKO-a  te pripada sektoru Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti.

Stručnjak/Stručnjakinja za inkluziju može biti zaposlen/a unutar određene organizacije na poslovima promicanja jednakosti i smanjenja diskriminacije na radnim mjestima u obrazovnim institucijama, javnim i privatnim tvrtkama, organizacijama socijalne skrbi i drugim organizacijama.

Isto tako, posao im je osigurati da organizacija slijedi odgovarajuće zakone i propise zakona o zapošljavanju u vezi s pristranošću i inkluzijom te provedbu programa uključivanja i primjenu objektivnih postupaka zapošljavanja.

Stručnjak/Stručnjakinja za inkluziju surađuje s pripadnicima ranjivih skupina ili manjina na način da ih umrežava s potencijalnim poslodavcima ili drugim relevantnim osobama, organizacijama i/ili tijelima te na druge načine pridonosi kvaliteti njihova života.

Time su ostvareni mjerljivi ishodi projekta koji doprinose ostvarenju cilja projekta, a to su razvoj i stjecanje stručnih znanja i praktičnog iskustava osoba s invaliditetom potrebnih za rad u području sportske animacije za osobe s invaliditetom i inkluzivnog turizma.

Također, standardizacijom novog zanimanja Sportski administrator/Sportska administratorica doprinosi se razvoju znanja i vještina koje su potrebne za postizanje razvojnih ciljeva prvog strateškog akta planiranja Republike Hrvatske u području sporta, Nacionalnog programa športa 2019.-2026., s posebnim naglaskom na Opći cilj 6.: unaprijediti sustav upravljanja u športu, odnosno posebni cilj 6.3.: jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa; jer „za razvoj športa u Republici Hrvatskoj nužno je stvoriti, između ostalih, organizacijske i administrativne preduvjete te ukloniti barijere“.

Prema Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030., vizija Hrvatske 2030. je „konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve“, s čim u skladu je zanimanje Stručnjak/Stručnjakinja za inkluziju obzirom da će Hrvatska „u provedbi svih javnih politika uzimati u obzir i specifičnosti osoba s invaliditetom s posebnim naglaskom na osiguravanju jednakog pristupa obrazovanju, zaposlenju i svim javnim uslugama“.

Podijelite:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Preskoči na sadržaj